Výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí, na kapalná fosilní paliva a elektřinu) za účinná tepelná čerpadla. 

Dne 16. 3. 2017 byla zahájena registrace výrobků pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP), seznam výrobků splňujících nové podmínky bude průběžně doplňován.

 1. tepelná čerpadla musí být zapsány v seznamu výrobků a technologií (SVT).
  Máme 7 registrovaných výkonnostních modelů YUTAKI S,  výrobní značky HITACHI
Registrované produkty naleznete ZDE

 1. čerpadla musí být dodány a zprovozněny firmou zapsanou v seznamu odborných dodavatelů (SOD) AB Klimatizace, s.r.o.

Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.
Účinnosti tepelných čerpadel se vyjadřují topným faktorem systému COP nebo nově sezonním topným faktorem SCOP, který většinou bývá v rozmezí hodnot 3–6.
Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3–6 kW tepla.
Systémy s tepelným čerpadlem jsou 3-6x účinnější, než elektrokotle a jsou schopné vytápět celý dům i v největších zimních mrazech.

Kompletní katalog tepelních čerpadel řady YUTAKI pro rok 2018 naleznete ke stažení v pdf zde. 

Tepelná čerpadla  vzduch-voda

 • Nízká spotřeba elektrické energie        

 • Rychlá návratnost investice         

 • Prostorově nenáročná instalace

Tepelná čerpadla vzduch-voda 

Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.
Účinnosti tepelných čerpadel se vyjadřují topným faktorem systému COP nebo nově sezonním topným faktorem SCOP, který většinou bývá v rozmezí hodnot 3–6.
Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3–6 kW tepla.
Systémy s tepelným čerpadlem jsou 3-6x účinnější, než elektrokotle a jsou schopné vytápět celý dům i v největších zimních mrazech.

Dotace na tepelná čerpadla. Příjem nových žádostí pozastaven.

Dotace na pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda pro rodinné domy.

Státní fond životního prostředí, program "Nová zelená úsporám" přijímá žádosti na udělení dotace na pořízení tepelných čerpadel. Žadatel musí splnit několik podmínek, přesný výklad – viz.   http://www.novazelenausporam.cz/

 1. výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí, na kapalná fosilní paliva a elektřinu) za účinná tepelná čerpadla.
 2. tepelná čerpadla musí být zapsány v seznamu výrobků a technologií (SVT).
  Máme 7 registrovaných výkonnostních modelů YUTAKI S,  výrobní značky HITACHI
  http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/?s=1&st=yutaki&type=nazev_vyrobku   
 3. musí být dodány a zprovozněny firmou zapsanou v seznamu odborných dodavatelů (SOD) AB Klimatizace, s.r.o.
  http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyrobky-dodavatele/SOD2635/ab-klimatizace-s-r-o/   


Proč tepelné čerpadlo... Proč tepelné čerpadlo

S rostoucími sazbami za energie se v dnešní době setkáváme stále více s hledáním cest, jak snížit náklady na vytápění. Tyto náklady je možné snížit již na vstupu a to vhodnou konstrukcí a zateplením budovy tak, aby tepelná ztráta byla minimální.

Druhá cesta ke snížení nákladů pak vede k vhodné a úsporné volbě zdroje tepla pro otopnou soustavu (radiátory, ohřev TUV). Právě zde pak přichází na řadu čím dál tím více populární tepelná čerpadla, kdy lze zjednodušeně říci, že z 1 kW příkonu elektrické energie dokážeme získat okolo 4 kW energie tepelné.

 Tepelná čerpadla - historie.pdf  (415,5 kB)


Přednosti tepelných čerpadel

1) Energie z přírody

Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze mírně. Budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody. Nehrozí ekologická daň, o které se uvažuje u tuhých paliv a plynu.

2) Ekonomické vytápění domu

Tepelné čerpadlo ušetří až 80% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.

3) Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost

Kdo si pořídí tepelné čerpadlo, má možnost požádat EON (rozvodnou společnost) o přidělení výhodné dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro TČ, ale pro celou domácnost.

4) Krátká doba návratnosti investice

Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 - 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění.

5) Ekologický provoz

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.

6) Komfortní vytápění

Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

7) Levná klimatizace

Většina tepelných čerpadel může plnohodnotně chladit (klimatizovat).

8) Bezpečný provoz

Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.


Efektivnost a rentabilita: 66% až 80% zdarma

Tepelné čerpadlo pracuje mnohem efektivněji a uspoří více energie než tradiční systém vytápění založený na fosilních palivech. Z 1 kW spotřebované elektrické energie se získá od 3 kW do 5 kW tepla. Emise CO2, které by byly vytvořeny vytápěním tradičním způsobem, je možné redukovat až o 57% ve srovnání s klasickým kotlem na tuhá paliva nebo o 28% ve srovnání s kondenzačním plynovým kotlem.