Časté otázky a odpovědi

Co je to INVERTOR?

INVERTOR (používá se i výraz měnič) je něco, co změní jeden typ elektrického zdroje na jiný. Může měnit velikost napětí, proudu a frekvence nebo i změny mezi proudy stejnosměrnými a střídavými. Nejčastěji se mění naše standardní elektrické jednofázové připojení 230V, 50Hz na jiné.
Tato technologie spočívá v přizpůsobení potřebného výkonu zařízení aktuálním potřebám. Jedná se o řízení otáček kompresoru - výkonu zařízení pomocí invertoru, který je vestavěn v zařízení. Tímto řízením jsou vyloučeny časté zapnutí a vypnutí zařízení, plynule se reguluje výkon což má značný vliv na spotřebu elektrické energie zařízení a několikanásobně nižší rozběhový proud. Tím se též eliminuje problém s vysokým startovacím proudem standardního asynchronního motoru kompresoru.
Technologií INVERTOR je spotřeba snížena až o 30%, zvýšen topný faktor (COP) a současně je přesněji a stabilněji udržován výkon zařízení. Dochází i k zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti. Invertorem řízený kompresor ve venkovní jednotce se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností.
Použitím invertoru je rozměrově menší kompresor. Invertorový kompresor je přibližně poloviční oproti konvenčnímu stejného výkonu, je však výrobně náročnější a dražší.

Co je to DC-INVERTOR?

DC (stejnosměrný proud) INVERTOR je technologie, která díky stejnosměrnému proudu řídí efektivněji nejen otáčky kompresoru - výkon zařízení, ale také ventilátor a další prvky zařízení. Tím tak zařízení pracuje až o 10% ještě efektivněji než zařízení s AC (střídavý proud) invertorem a vyniká velmi tichým provozem.

Proč jsou TČ s invertorem výkonnější a zároveň levnější?

Vše je díky invertorové technologii, kterou můžeme řídit výkon kompresoru a tím tedy plynulou regulaci výkonu tepelného čerpadla. Díky tomu systém nemusí obsahovat velmi drahé prvky jako akumulační nádobu, směšovací ventily, další oběhová čerpadla navíc a složitou regulaci. Tyto všechny nadbytečné prvky, které pouze kompenzovaly jistou nedokonalost v podobě neschopnosti tepelných čerpadel upravovat svůj výkon dle potřeby a tepelné ztráty domu, odpadly a byly nahrazeny řídicím regulačním systémem, který je přirozeně již součástí zařízení.

I montáž je podstatně jednodušší a tím i výrazně levnější. Instalace a chování samotného tepelného čerpadla z pohledu otopné soustavy se totiž velmi podobá plynovému kotli s plynulou regulací výkonu.

Jaké jsou hlavní výhody oproti obyčejným tepelným čerpadlům?

1. Vyšší účinnost a životnost:
Tepelné čerpadlo se tak často nezapíná a nevypíná = nižší počet startů = méně rázů do kompresoru = menší počet teplotních cyklů = vyšší životnost.
Termodynamický cyklus pracuje dlouhodobě bez pauz v ustáleném režimu a tím s lepší účinností.
Je možné realizovat kvaziekvitermní řízení teploty bez akumulační nádoby, které zajistí nejnižší možnou teplotu topné vody na výstupu tepelného čerpadla a tím opět získáváme vyšší účinnost.

2. Vyšší spolehlivost:
Vhledem k nižšímu počtu prvků, ze kterých je zařízení zkonstruováno mají tepelná čerpadla s invertorem lepší parametry z hlediska spolehlivosti. Méně někdy znamená více a zde to platí dvojnásob. Jednodušší systémy jsou vždy výrazně spolehlivější, protože koeficienty spolehlivosti jednotlivých prvků se mezi sebou násobí.

3. Nižší cena zařízení i montáže:
Není nutná akumulační nádoba a další prvky, které u klasických systémů pouze kompenzují nedokonalost chování samotného tepelného čerpadla a které tepelné čerpadlo s řízením výkonu invertorem logicky nepotřebuje. Je zřejmé, že při zachování minimálně stejné nebo spíše lepší kvality systému je výsledné tepelné čerpadlo s invertorem lepší a zároveň levnější.
Rovněž instalace je mimořádně jednoduchá a tím i levná.

Co je to kompetentnost?

Každému je zcela zřejmé, že pokud nějaký přístroj používáme k tomu k čemu byl určen, bude dobře fungovat, v opačném případě hrozí problémy.
Je až s podivem kolik topných systémů se realizuje "na divoko", bez předchozí rozvahy o tom jak má topný systém sloužit, který topný zdroj bude použit a jak bude vlastně zapojen. Důvodem je patrně vysoká cena poradních služeb tohoto druhu.
Protože našim cílem je spokojenost zákazníka a spolehlivá funkce všech námi nainstalovaných tepelných čerpadel, provádíme poradenství v oboru zcela zdarma, případně jsme schopni za velmi výhodných podmínek zajistit zpracování projektové dokumentace celého topného systému.

Proč invertor pro tepelné čerpadlo

Již velmi dlouho jsou na trhu klasická zařízení s kompresory, které mají konstantní otáčky, protože jsou vybaveny standardními asynchroními motory. Plynule regulovat výkon tepelného čerpadla lze však jen změnou otáček kompresoru. Díky velkým pokrokům vývoje v oblastech kompresorů, elektronického řízení a výrazně snižujících se cen elektroniky bylo možné přistoupit k výrobě komerčně prodejných tepelných čerpadel s invertorovou technologií za ceny, které jsou skutečně zajímavé. Invertor sám o sobě není v průmyslových aplikacích žádnou novinkou, ale právě jeho stále masivnější nasazování a vývoj speciálních kompresorů umožnil jeho použití v moderních tepelných čerpadlech v té podobě, ve které dnes jsou.

Co je to topný faktor "COP" ?

Výkon tepelného čerpadla je dán součtem energie odebrané z okolního prostředí (např. vzduchu) a elektrické energie odebrané pro pohon kompresoru. Poměr výkonu tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie je topný faktor COP (Coefficient of Performance). Vyjadřuje svým způsobem účinnost zařízení neboli efektivitu práce tepelného čerpadla. U tepelných čerpadel se jeho hodnota průměrně pohybuje od 2,5 do 4,5. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Proč vytápět tepelným čerpadlem?

 • Bezkonkurenčně nízké provozní náklady
 • Bezobslužný provoz
 • Nehrozí žádné nebezpečí vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým
 • Zdroj šetrný k životnímu prostředí
 • Až 70% energie je čerpáno přímo z přírody
 • Nízká závislost na cenách energií
 • Výhodná elektro sazba D56 (nebo C56 pro firmy)
 • 22 hod. nízká sazba pro všechny elektrospotřebiče v objektu
 • Tepelné čerpadlo je optimálním řešením v podmínkách neustálého zdražování energií!

Tepelná čerpadla svým uživatelům poskytují vysokou efektivitu provozu – udávanou topným faktorem (COP). Ten vyjadřuje, kolikrát více čerpadlo přečerpá tepla, než odebere elektrické energie. Důležitým faktorem rozhodnutí pro tepelné čerpadlo jsou právě energetické úspory, jež přinášejí finanční zisk. V perspektivě neustálého zdražování energií a růstu inflace znamená volba tepelného čerpadla výhodnou investici. Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon kompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4, v některých případech i od 5 do 6. Proto také po instalaci tepelného čerpadla namísto elektrického vytápění budeme platit za otop a ohřev užitkové vody 1/3 až 1/4 původních nákladů, v příznivých případech až 1/6. Výhodné je vytápění jako bivalentní, tzn. že tepelné čerpadlo pokryje potřebu tepla z cca 95% během topné sezóny. Zbylých cca 5% potřebné energie se pokrývá v extrémních podmínkách dotopem pomocí malého přímotopného elektrického kotlíku nebo jiného zdroje.
Při vytápění tepelným čerpadlem získáte zvýhodněnou sazbu elektrické energie po celých 22 hod. denně na veškerou její spotřebu v domácnosti. V závislosti na sazbě, kterou užíváte nyní, můžete ušetřit i více než polovinu nákladů na elektřinu, kterou běžně spotřebujete.

S jakým tepelným čerpadlem ušetřím na provozu nejvíce?

Pomineme-li výrobce tepelného čerpadla, tak rozhodně to bude tepelné čerpadlo s řízeným výkonem. Co to v praxi znamená?
Tepelné čerpadlo je vybaveno elektrickým měničem (invertorem), který řídí otáčky chladícího kompresoru a to znamená, že je řízen plynulý tepelný výkon tepelného čerpadla. Tento typ tepelného čerpadla umí pracovat přesně podle žádané potřeby tepelné zátěže domu.

Jaká je hlučnost tepelných čerpadel?

Hlučnost tepelných čerpadel:
Většinu zájemců o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda zajímá, jaká je hlučnost vnější jednotky.
To je dáno tím, že dříve (u některých výrobců dodnes) byl použit jednostupňový kompresor (ON/OFF) a hlučné, vysokootáčkové ventilátory.
Výsledkem byl velký hluk, zvláště v největších mrazech. Tyto negativní zkušenosti tepelným čerpadlům vzduch-voda tak poměrně uškodily.

Dnes se používají:

 • nízkootáčkové ventilátory s velmi nízkou hladinou akustického tlaku
 • tiché kompresory s plynule řízenými otáčkami - invertorem
 • elektronicky řízený expanzní ventil, podstatně snižující hlučné "rázy" při odmrazování venkovní jednotky

S těmito novinkami je hlučnost srovnatelná se šustěním listí.

Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-voda a země-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu. Tato čerpadla jsou investičně podstatně levnější než země-voda, protože odpadají veškeré zemní práce a vrty.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda ve spojení s bivaletním (náhradním) zdrojem většinou pracuje delší období topné sezony než země-voda (má nižší bivalentní bod). Čerpadla země-voda s vyššími topnými faktory jsou totiž poměrně velmi drahá, proto se navrhují na nižší topný výkon. Mohou tedy krýt tepelné ztráty objektu pouze do poměrně vysokých venkovních teplot (např. 0°C), kdy se přepíná na bivaletní (náhradní) zdroj.
To znamená značnou degradaci těchto systémů a podstatné snížení celkového efektu. Zákazník tedy obdrží u čerpadla vzduch-voda při lepší nebo stejné kvalitě topného systému investičně i provozně levnější variantu.
Další výhoda tepelného čerpadla vzduch-voda vyplývá ze skutečnosti, že průměrná teplota venkovního vzduchu v topném období je cca +3°C, teplota vody ze zemního kolektoru je mezi 0°C a -3°C. Z toho vychází lepší topný faktor (COP) čerpadla vzduch-voda.

Jak funguje ekvitermní regulace?

Ekvitermní regulace je typ regulace, která v závislosti na venkovní teplotě řídí teplotu topné vody vstupující do topného systému.
Příklad: když je venku - 15 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě například 50 °C, když je venku 0 °C, regulace pouští do domu vodu o teplotě jen 35 °C. U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější, než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla účinnější a tedy levnější.

Mohu tepelné čerpadlo použít ve stávající otopné soustavě?

Ano, pokud je stávající otopná soustava schopna vytopit objekt na požadovanou teplotu při vstupní teplotě vody do otopných těles cca 50°C. Toto lze nejlépe zjistit měřením v nejchladnějších dnech. Konkrétní případy doporučujeme konzultovat s projektantem. Samotížné, ve většině případů předimenzované otopné soustavy požadavkům tepelného čerpadla zpravidla vyhovují.

Je tepelné čerpadlo vhodnější pro otopnou soustavu s radiátory nebo spíše pro podlahové vytápění?

Tepelné čerpadlo v obou případech výrazně, řádově v desítkách procent, snižuje náklady na vytápění. Ve spojení s podlahovým či stěnovým vytápěním, které pracuje s nižšími teplotami, tepelné čerpadlo dosahuje většího energetického efektu a tedy vyšší úspory nákladů na vytápění.

Dá se tepelné čerpadlo používat celoročně, například pro ohřev teplé užitkové vody?

Ano. Nejvhodnější pro celoroční používání je systém „vzduch–voda“, který na rozdíl od systému „země–voda“ nevyžaduje odstávku z důvodu regenerace kolektoru nebo vrtu. Navíc v přechodném a letním období pracuje s lepšími podmínkami – vzduch má vyšší teplotu, než nedostatečně zregenerovaný kolektor nebo termovrt.

Mohu tepelné čerpadlo použít pro ohřev vody v bazénu?

Ano. Použití tepelného čerpadla pro ohřev vody v bazénu je velmi výhodné z důvodu malého rozdílu pracovních teplot. Tepelné čerpadlo zde dosahuje velmi výrazného energetického efektu. Nejvhodnější tepelné čerpadlo pro ohřev vody v bazénu je "vzduch–voda". V letním období pracuje s lepšími podmínkami – vzduch má vyšší teplotu, než nedostatečně zregenerovaný kolektor nebo termovrt u čerpadel "země-voda".

Co je to sazba D56?

Je to dvoutarifová sazba za elektrickou energii speciálně určená pro objekty a domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem. Nízký tarif, při kterém je povolen provoz tepelného čerpadla, trvá 22 hodin. V době vysokého tarifu je po dobu dvou hodin denně tepelné čerpadlo blokováno signálem hromadného dálkového ovládání (HDO).

Vztahuje se sazba D56 pouze na tepelné čerpadlo nebo na celou domácnost?
Sazba D56 se vztahuje na celou domácnost a výrazně tak snižuje náklady za ostatní spotřebu elektřiny – vaření, praní, mytí, ohřev vody, světlo, audiovizuální technika apod.

Co je to BTU?

BTU - (British Termal Unit) je množství tepla potřebné ke zvýšení teploty 1 libry vody o 1 stupeň Fahrenheita. Převod do SI soustavy 1 Joule = 9,48*10-4BTU. Chladící nebo topné výkony zařízení udávané ve Watech což je Joule/s jsou potom přepočítávány následovně: 1 BTU/hod = 0,293 Watt nebo 1 W = 3,4128 BTU/hod.

Co je to SPF (Seasonal Performance Factor)

SPF (Seasonal Performance Factor) je "Roční topný faktor". Udává poměr celkové využitelné energie v poměru k dodané elektrické energii za celé topné období. Je tedy průměrnou hodnotou a slouží jako parametr pro určení úspornosti celého instalovaného systému s tepelným čerpadlem. V zahraničí též označovaný jako Ba (Jahresarbeitszahl).

Kolik mohu ušetřit s tepelným čerpadlem?

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou velmi efektivní. Ve srovnání s obvyklým topením Vám mohou ušetřit až 60% energie. Jak tepelná čerpadla dělená = split tak kompaktní = nedělená vyrábí až 4x více energie, než kolik spotřebují.
Dlouhodobě jsou tepelná čerpadla investicí, která se vyplatí. Zvyšované ceny surovin Vás zajímají jen v nepatrné míře. Současně se zvyšuje hodnota Vaší nemovitosti. Využijte také možnosti čerpání státních dotací pro tepelná čerpadla – ptejte se Vašeho dodavatele nebo poradce v oblasti energetiky.

Je montáž tepelného čerpadla jednoduchá?

Ano, jak u rekonstrukce tak i u nové instalace. Tepelná čerpadla HITACHI mohou být připojena na běžná topná tělesa - radiátory, podlahové vytápění, konvektory a ohřívače vody – zcela dle vašich přání a požadavků.