Dotace na tepelná čerpadla

Dotace na tepelná čerpadla. Příjem nových žádostí pozastaven.
Dotace na pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda pro rodinné domy.

Státní fond životního prostředí, program "Nová zelená úsporám" přijímá žádosti na udělení dotace na pořízení tepelných čerpadel. Žadatel musí splnit několik podmínek, přesný výklad – viz. http://www.novazelenausporam.cz/

1. výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí, na kapalná fosilní paliva a elektřinu) za účinná tepelná čerpadla.

2. tepelná čerpadla musí být zapsány v seznamu výrobků a technologií (SVT).
Máme 7 registrovaných výkonnostních modelů YUTAKI S, výrobní značky HITACHI, seznam registrovaných výkonnostních modelů YUTAKI S naleznete ZDE

3. musí být dodány a zprovozněny firmou zapsanou v seznamu odborných dodavatelů (SOD) AB Klimatizace, s.r.o. Naše společnost je oprávněna k montáži těchto produktů, seznam produktů naleznete ZDE