Přednosti tepelných čerpadel

1) Energie z přírody

Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze mírně. Budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody. Nehrozí ekologická daň, o které se uvažuje u tuhých paliv a plynu.

2) Ekonomické vytápění domu

Tepelné čerpadlo ušetří až 80% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.

3) Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost

Kdo si pořídí tepelné čerpadlo, má možnost požádat EON (rozvodnou společnost) o přidělení výhodné dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro TČ, ale pro celou domácnost.

4) Krátká doba návratnosti investice

Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 - 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění.

5) Ekologický provoz

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.

6) Komfortní vytápění

Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

7) Levná klimatizace

Většina tepelných čerpadel může plnohodnotně chladit (klimatizovat).

8) Bezpečný provoz

Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Efektivnost a rentabilita: 66% až 80% zdarma

Tepelné čerpadlo pracuje mnohem efektivněji a uspoří více energie než tradiční systém vytápění založený na fosilních palivech. Z 1 kW spotřebované elektrické energie se získá od 3 kW do 5 kW tepla. Emise CO2, které by byly vytvořeny vytápěním tradičním způsobem, je možné redukovat až o 57% ve srovnání s klasickým kotlem na tuhá paliva nebo o 28% ve srovnání s kondenzačním plynovým kotlem.